Interný systém cestovnej kancelárie

Zatiaľ jeden z najrozsiahlejších systémov, ktoré sme vyhotovili. Technickú časť sme od základov navrhli, testovali a implementovali (grafické podklady systému dodala cestovná kancelária). Systém umožnuje registráciu klientov, generovanie zmlúv, poistenia a faktúr (cez API prepojenia), zapisuje úhrady, odosiela automatické e-maily a mnohé iné. Klienti majú prístup do vlastného konta, prihlasujú sa na pohovory a americkú ambasádu, zapisujú údaje o letenke a pod. Každoročne systém odošle viac ako 10000 automatických e-mailov a vygeneruje faktúry (a zapíše úhrady) v miliónoch eur.

Pre stredne veľkú cestovnú kanceláriu zo Slovenska sme kompletne navrhli a naprogramovali technické riešenie systému na procesovanie študentov, ktorí cestujú do USA ako účastníci programu Work and Travel USA. Grafický vzhľad web stránky a konta klienta nám dodala cestovná kancelária. Súčasťou systému je aj funkčná špecifikácia (technické podklady v rozsahu viac ako 60 strán) a taktiež aj skrátený 28-stranový používateľský manuál.

Prečo je tento systém jeden z najrozsiahlejších aké sme doteraz spracovali? Okrem štandardných súčastí systému ako databáza klientov, registračný formulár, generovanie PDF zmlúv, generovanie faktúr, automatické zapisovanie úhrad, automatické e-maily, newsletter a pod. sme sa pri navrhovaní a testovaní systému "popasovali" aj s takýmito výzvami:

 • klienti vidia rôzne texty a názvy sekcií podľa toho, aký program si zakúpili (5 rôznych kombinácii), podľa stavu klienta v tzv. process line (10 rôznych stavov) a spustenie vybraných funkcionalít (napr. prihlasovanie na udalosti) je podmienené postupom klienta v process line,
 • automatické generovanie cestovného poistenia Union pomocou API volania,
 • zapisovanie údajov o spiatočnej letenke do USA (2 druhy) a automatické generovanie faktúry,
 • interaktívne štatistiky na mieru - viac ako 200 grafov s nepretržitou aktualizáciou (30 unikátnych štatistík v podobe stĺpcových, koláčových a čiarových grafov a ďalších viac ako 18 opakujúcich sa grafov pre jednotlivých zamestnancov a pobočky cestovnej kancelárie),
 • online pobočka a zjednodušenie procesovania online klientov,
 • 20 rôznych typov klientských e-mailov (z toho 12 automatických a 8 polo-automatických) a 14 automatických interných e-mailov pre zamestnancov a administrátorov systému,
 • 19 rôznych exportov vo formáte PDF a CSV,
 • funkcia dokumenty (interné, verejné, aktualizácia a pod.), ktoré fungujú na spôsob Google Drive,
 • affiliate linky pre partnerov a vlastné konto partnera,
 • viacero úrovní administrátorských prístupov, 
 • nastavenie cenových úrovní programov pre klientov podľa počtu účastí v programe,
 • automatický výpočet výšky poistenia storna a jeho generovanie v poisťovni cez API volanie,
 • import DS-2019 formulárov,
 • trackovanie výsledku testu na vízový pohovor,
 • 3 dynamické submenu v detaile klienta (prepínanie zobrazenia sa mení podľa toho, v akom stave sa klient nachádza),
 • funkcia "pohľad klienta" a trackovanie aktivity klientov a používateľov systému,
 • mnohé iné riešenia na mieru.

Systém ročne generuje viac ako 4000 faktúr (v objeme niekoľko miliónov eur), automaticky zapisuje 99,8 % úhrad. odosiela ročne viac ako 10000 plne automatických e-mailov klientom a výrazne šetrí čas a náklady na zamestnancov cestovnej kancelárii. 

Pri implementácii systému pre cestovnú kanceláriu sme spolupracovali aj s Jozefom Rybárom, súčasným PR Managerom cestovnej kancelárie Pelikán a zástupcom starostu i poslancom zastupiteľstva obce Bystričany: "Matúša a Šimona, ktorí sú hybnou silou spoločnosti DataTeg, som počas svojho pracovného života stretol hneď niekoľkokrát a svojím odhodlaním, nasadením, komunikáciou či ochotou pomôcť ma opakovane utvrdili v tom, že vo svete biznisu a technológií sú naozaj doma. Okrem toho je ich doterajšia práca dôkazom, že každé podnikanie v akejkoľvek sfére sa dá vždy vylepšiť integrovaním vhodných IT riešení, čo v konečnom dôsledku šetrí náklady a prináša nové príležitosti.". Aby nedošlo k omylu, systém na mieru sme nerobili pre cestovnú kanceláriu Pelikán :-)

Kontaktujte nás na matus@datateg.sk alebo na 0905 750 626 a dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu. S radosťou Vám vysvetlíme, ako Vám nový (CRM) systém môže uľahčiť prácu, čo všetko dokáže vyriešiť a na testovacom systéme Vám ukážeme, ako to reálne funguje.