Mestá a obce

Moderná webstránka, digitalné služby mesta/obce, evidencia faktúr a zmlúv, newsletter pre obyvateľov a mnohé iné.

Moderná webstránka

Moderná a jednoduchá webstránka je pravdepodobne to najdôležitejšie, čo obec/mesto potrebuje. Pokiaľ občania nevedia na Vašej internetovej stránke nájsť ľahko a rýchlo informácie, ktoré ich zaujímajú, budete mať viac práce s odpoveďami na otázky od občanov (na ktoré by inak našli odpovede na stránke).

Ako by ale taká webstránka mala vyzerať? Nebudeme vymýšlať dizajn a funkcie, ktoré už niekto pred nami vymyslel. Jednoducho Vám ukážeme niekoľko príkladov TOP internetových stránok miest a obcí zo Slovenska a zo sveta a pomocou nich sa môžete inšpirovať, ako môže Vaša webstránka vyzerať. Na základne toho spravíme prvý nákres, následne prvý funkčný návrh a v poslednom kroku zapracujeme Vaše finálne pripomienky. Toto je riešenie presne na mieru, ktoré odporúčame najmä stredne veľkým obciam alebo mestám.

Pokiaľ ste malá obec, v tom prípade môže byť pre Vás ideálne riešenie internetovej stránky zo šablóny - vyberiete si jednu z našich 5 navrhovaných šablón internetovej stránky, ďalej webstránku prispôsobíme Vašim obecným farbám a ušetrené financie môžete investovať inde.

BBB

 

Digitálne služby mesta/obce

Mestá a obce zodpovedajú za viacero oblastí ako napríklad hospodárenie a rozpočet samosprávy, údržbu miestnych komunikácií, nakladanie s komunálnym odpadom, údržbu zelene, verejné osvetlenie, prenesené úlohy štátnej správy a mnoho mnoho iných.

Každú službu mesta a obce je možné zdigitalizovať, otázne však je, na akej úrovni. Úplnou maličkosťou pre nás sú online platby (napr. za miestne dane a poplatky), generovanie PDF formulárov a generovanie faktúr a platieb. 

Prejdeme si s Vami najčastejšie úkony, ktoré v obci vykonávate, naštudujeme právne obmedzenia a povinnosti, ktoré Vám vyplývajú zo zákona a podľa toho nastavíme celý proces tak, aby bol čo najrýchlejší a najpohodlnejší z pohľadu obce aj z pohľadu občana.

Príklady ponúkaných digitálnych riešení:

 • komplexné a elektronické riešenie vyrubenia a správy miestnych daní (daň za psa, daň za ubytovanie, miestny poplatok za komunálny odpad, daň z nehnuteľnosti a pod.)
 • automatické generovanie faktúr a jednoduchý /hromadný/ import platieb zo štátnej pokladnice (dôjde k automatickému spárovaniu úhrad k vystaveným faktúram resp. daňovým povinnostiam občanov),
 • automatické generovanie a rozposielanie informácií o vyrubenej dani,
 • online konto občana (občan prehľadne vidí všetky zaplatené poplakty a dane, nadchádzajúce poplatky a dane, ktoré bude platiť v najbližších 12 mesiacoch, všetky podnety podané občanmi a stav ich riešenia a pod.),
 • generovanie základných PDF dokumentov (občan si môže všetko predvyplniť z pohodlia domova a na úrad príde iba podpísať už vygenerované dokumenty alebo ich odošle jednoducho poštou),
 • jednoduchá online evidencia zmlúv a faktúr,
 • online aukcie a dražby,
 • elektronická úradná tabuľa,
 • elektronická mapa obecnej cestnej komunikácie a grafické označenie poslednej rekonštrukcie jednotlivých úsekov a plánovanie opráv,
 • mnohé iné (podľa potrieb samosprávy).

Obce a mestá sú špecifický klient, keďže ich fungovanie podlieha viacerým zákonom, ktoré značne limitujú poskytovanie elektronických služieb priamo obcami a mestami, pretože mnoho obecných činností je napojených na štátne IT riešenia a registre. 

Aj napriek zákonným obmedzeniam Vám pomôžeme nájsť oblasti, ktoré Vám a Vašim občanom maximálne uľahčia každodenný život a komunikáciu. Naša spolupráca bude prebiehať v týchto krokoch:

 • 1. Úvodné stretnutie a analýza potrieb obce.
 • 2. Naštudovanie si procesov vo Vašej obci alebo meste a návrh elektronizácie vybraných procesov pri zohľadnení princípov hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti.
 • 3. Predstavenie elektronických riešení a pripomienkovanie zo strany obce/mesta.
 • 4. Prvý návrh a testovanie zo strany obce.
 • 5. Zapracovanie pripomienok,
 • 6. Finálny návrh a testovanie.
 • 7. Školenie zamestnancov na nový obecný/mestský systém.
 • 8. Spustenie novej internetovej stránky a obecného CRM systému.

Po spustení obecnej internetovej stránky a obecného CRM systému naša práca nekončí a sme Vám k dispozícii v prípade porúch, zmien a priebežne Vám budeme posielať návrhy na vylepšenia internetovej stránky a CRM systému, ktoré budú vyplývať z reálneho fungovania a aktivity vo Vašom systéme.

Hromadné zásielky na pošte

Ak posielate veľa zásielok poštou, možno Vám pomôže náš export pre ePodací hárok. Ako to funguje? Jednoducho si vytvoríte online konto na stránke Slovenskej pošty. V systéme Slovenskej pošty viete vytvárať tzv. ePodacie hárky, kde dopredu vypíšete údaje o príjemcoch a následne na poštu už iba zanesiete Vaše zásielky.

Aby sme Vám to maximálne uľahčili, údaje o Vašich ľubovoľných klientoch / občanoch si budete môcť exportovať zo systému do excel súboru, ktorý potom jednoducho vložíte do systému Slovenskej pošty a nemusíte strácať čas s prepisovaním adries klientov / občanov. Viac o systéme ePodací hárok nájdete TU

Okrem zníženia chybovosti a ušetreného času Vás Slovenská pošta odmení nižšími poplatkami pri využití ePodacieho hárku.

envelope

 

Slovo na záver

Riešení, ktoré Vám vieme poskytnúť, je naozaj veľa. Taktiež nasadzovanie nového systému môžeme riešiť postupne, ak napríklad nechcete investovať naraz veľkú sumu financií (a tento spôsob implemetnácie je taktiež výhodný v tom, že zamestnanci si na nový systém zvykajú postupne a nie je to pre nich veľký skok - zároveň majú možnosť aktívne sa podielať na vývoji systému a pripomienkovať jeho funkcionalitu).

Napr. v spoločnosti CKM 2000 Travel sme (Matúš ešte ako zamestnanec tejto spoločnosti a Šimon ako individuálny web developer) prvý rok implementovali databázu klientov, generovanie PDF zmlúv a prihlasovanie na vízové pohovory. Na ďalší rok sme systém vyplepšili na základe požiadaviek zamestnancov a pridali generovanie faktúr so zapisovaním úhrad. V treťom roku sme doplnili aj automatický výpočet ceny cestovného poistenia, generovanie poistenia, prihlasovanie sa na udalosti (pohovory so zamestnávateľom), online pobočku a pod.

Postupný nábeh na nový systém má svoje výhody, avšak má aj svoje nevýhody. Nevýhodou je, že Vaši zamestnanci a občania hneď z úvodu nevnímajú a nevyužívajú všetky výhody, ktoré im systém môže priniesť, a teda spoločnosť, ktorá nový systém zavádza, nevyužíva všetku vhodnú funkcionalitu (a teda nešetrí toľko času, nákladov a v konečnom dôsledku aj financií).

BEZPLATNÁ KONZULTÁCIA

Kontaktujte nás na matus@datateg.sk alebo na 0905 750 626 a dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu. S radosťou Vám vysvetlíme, ako Vám nový (CRM) systém môže uľahčiť prácu, aké výhody prinesie Vašim občanom a na testovacom systéme Vám ukážeme, ako to reálne funguje.