Prezentačný web a CRM systém

Pre spoločnosť Premier Aquatics Inc. so sídlom v štáte Virginia (USA) sme vytvorili prezentačnú web stránku určenú pre región Slovenska a Česka a systém na procesovanie zamestnancov. Záujemcovia o prácu vypĺňajú jednoduchú registráciu a vidia priebeh procesovania svojej žiadosti od registrácie až po získanie pracovných víz do USA. Systém generuje faktúry, PDF zmluvy, automatické e-maily, zapisuje IP adresy a časovú stopu pri potvrdení pracovných podmienok, umožnuje klientovi prihlásiť sa na voľné pohovory a mnohé iné.

Pre klienta Premier Aquatics so sídlom v štáte Virginia (USA) sme vypracovali prezentačnú web stránku, ktorá obsahovala aj konto klienta potrebné pre generovanie životopisu, faktúry a prihlasovania na pohovor a kurz plavčíka. Na prvý pohľad jednoduchá web stránka v sebe ukrýva mnoho funkcionality.

Použité riešenia:

 • responzívna web stránka s grafikou na mieru,
 • registračný formulár a možnosť ho aktivovať/deaktivovať administrátorom stránky,
 • 3x databáza klientov, 1x databáza faktúr a 1x databáza úhrad,
 • elektronické potvrdenie pracovných podmienok a zapisovanie IP adresy a časovej stopy,
 • generovanie PDF životopisu cez konto klienta,
 • prihlasovanie sa na udalosť (udalosť viditeľná len vybraným skupinám klientov, časové obmedzenie na prihlásenie a iné podmienené prihlasovanie),
 • automatické generovanie faktúry po prihlásení sa na kurz plavčíka,
 • automatické zapisovanie úhrad,
 • exporty vo formáte PDF a CSV,
 • generovanie pracovnej zmluvy v PDF a automatické odoslanie e-mailom,
 • affiliate a refferal linky,
 • párovanie cestujúcich do skupín,
 • nahrávanie dokumentov z pohľadu klienta, potvrdzovanie adminom a hromadné stiahnutie,
 • newsletter, timer, poznámkový blok a mnohé iné.

Pre klienta sme kompletne spracovali grafickú časť web stránky a taktiež aj technickú časť s detailným nastavením procesov. Samozrejmosťou bolo podrobné testovanie a vypracovanie technickej špecifikácie pre klienta v slovenskom aj anglickom jazyku.

Nižšie si môžete pozrieť fotogalériu vypracovanej prezentačnej web stránky a vzhľad konta klienta. Internetová stránka je dostupná na doménach www.premieraquatics.sk, www.premieraquatics.cz a www.premieraquatics.pl