team member

Šimon Žáčik

IT Developer

Šimon nie je len tak hocijaký IT-čkár, ale okrem „kódenia“ je jeho obrovským koníčkom triatlon. A že nie je hocijaké béčko hovoria za neho jeho výsledky.

Svoje školské povinnosti ukončil na VUT v Brne, kde obhájil svoj titul prácou „Systém pre záznam a vyhodnocovanie dát z GPS“, v ktorej sa venoval návrhu a implementácii webového systému pre vyhodnocovanie výsledkov a sledovanie priebehu športových súťaží na základe údajov GPS. 

Šimon programuje webové aplikácie v jazyku PHP, ktorému sa naplno venuje viac ako 8 rokov. A je v tom fakt borec. Svedčia o tom aj spokojní zákazníci a viac ako 30 ukončených projektov a webových stránok.