Tvorba termínov a udalostí

Nechajte klientov prihlasovať sa na voľné termíny a podujatia samostatne. Klient uvidí všetky voľné termíny, miesta, cenu a ďalšie detaily udalosti. Vy tak ušetríte čas, ktorý by ste inak strávili vysvetľovaním týchto informácií.

Tvorba termínov a udalostí

Pokiaľ Vám zaberie veľa času dohodnutie si termínu stretnutia s klientmi (napr. u Vás v kancelárii, pneu-servise, ordinácii a pod.) alebo vysvetľovanie detailov nadchádzajúcej udalosti (prednáška, work-shop, kurz prvej pomoci, pohovor so zamestnávateľom, koncert, cvičenie a pod.), tak táto funkcionalita je tu presne pre Vás!

Udalosti prihlasenie

 

Rezervácia termínu

Nestrácajte čas s dohodnutím si termínu stretnutia (napr. výmena penumatík, vyšetrenie v ordinácii, strihanie, podpis rezervačnej zmluvy, lepenie fólií, výmena oleja a pod.). Jednoducho si nastavíte kedy ste dostupný (napr. 15/30/60 minútové časové úseky) a klienti sa budú môcť objednať na Vami nastavené voľné termíny.

Ponúkate viacero činností, pričom každá vyžaduje inú dĺžku návštevy klienta? Vytvorte zoznam činností/úkonov, na ktoré sa môžu Vaši klienti prihlásiť online. Ku každej činnosti doplňte časovú náročnosť a podľa toho budú klienti obsadzovať Vaše voľné termíny. Nechcete sa niektorej činnosti venovať napr. v pondelok? V poriadku, pondelok nebude pre klientov (napr. výmena oleja) pravidelne ani jeden voľný termín ... chcete skombinovať voľné termíny aj s dostupnosťou Vašich zamestnancov (napr. Jakub vymieňa pneumatiky, ale nevie vymeniť olej v aute)? Síce sa nám to už pekne zamotáva, ale nastavíme logiku prihlasovania Vašich klientov na voľné termíny presne podľa Vašich požiadaviek.

Prihlásenie sa na udalosť

Ak organizujete podujatia (prednášky, work-shopy, cvičenia, koncerty, pohovory, kurzy a pod.), tak viete, koľko času strávite s prihlasovaním klientov, vysvetľovaním detailov, fakturáciou a pod. Uľahčite si život a šetrite Váš čas.

Z Vášho pohľadu si v systéme vytvoríte udalosť a doplníte o nej základné informácie (dátum a čas konania, miesto konania, výška poplatku, kapacita, popis podujatia a pod.). Nastavíte si dátumové ohraničenie, kedy sa na ňu môžu klienti prihlasovať (prípadne aj obmedzíte prihlasovanie iba pre určitú skupinu klientov) a klienti sa môžu samostatne prihlasovať na termín, ktorý im najviac vyhovuje a uvidia všetky detaily o pripravovanom podujatí.

Pokiaľ je podujatie za poplatok, klientovi sa po prihlásení môže vygenerovať faktúra (ktorú môže uhradiť platobnou kartou, cez paypal alebo iba obyčajným bankovým prevodom), automaticky sa k faktúre zapíše úhrada a klientovi príde notifikačný e-mail o prihlásení sa na podujatie.

Prihlasovanie na podujatia vieme nastaviť presne na mieru podľa Vašich potrieb. Vieme napríklad:

  • doplniť možnosť kúpy kreditov (teda prihlásenie na udalosť bude možné zaplatiť aj kreditmi z konta klienta),
  • zobraziť mapu miesta konania udalosti,
  • obmedziť prihlasovanie na udalosť iba prihláseným klientom do Vášho systému (ak majú svoje konto),
  • vytvoriť verejný link, kde klienti uvidia všetky udalosti, ktoré máte v ponuke, aj pokiaľ návštevník webu nie je prihlásený do svojho konta (avšak namiesto tlačidla "Prihlásiť sa" bude viditeľné tlačidlo "Mám záujem" a potenciálneho klienta presmerujete na registráciu, resp. sa mu zobrazí statický text s ďalším postupom),
  • časovo a kapacitne obmedziť prihlasovanie,
  • obmedziť prihlasovanie klientov podľa špecifických znakov (napr. iba klienti programu XY, iba klienti s dieťaťom mladším ako 3 roky, iba klienti starší ako XY, iba muži/ženy a pod.).

V skratke - svoje termíny a podujatia budete mať online, prispôsobíme ich presne Vaším potrebám a Vy sa budete môcť namiesto "byrokracii" venovať Vášmu podnikaniu.

Čerpanie kreditov/vstupov

Pokiaľ si klienti čerpajú pri vstupe na "udalosť" (napr. prednáška, cvičenie, kurz) vopred zakúpené kredity alebo vstupy, tak existujú dve možnosti ich čerpania:

  • prihlasujú sa na udalosť (napr. Yoga, cvičenie pre deti a pod.), kde im systém automaticky započíta vstup, resp. určitý počet kreditov,
  • vstup, resp. kredity sa im odpočítajú pri vstupe (napr. vstup do Fitness centra).

Systém klientovi automaticky odošle e-mailové alebo SMS upozornenie, pokiaľ kredit klesne pod určitú (Vami nastavenú) úroveň alebo si službu notifikácie na nedostatočný kredit vypnete a klienti  nebudú dostávať upozornenie.

Bezplatná konzultácia

Kontaktujte nás na matus@datateg.sk alebo na 0905 750 626 a dohodnite si s nami bezplatnú konzultáciu. S radosťou Vám vysvetlíme, ako Vám nový (CRM) systém môže uľahčiť prácu, čo všetko dokáže vyriešiť a na testovacom systéme Vám ukážeme, ako to reálne funguje.