Generovanie amerických daňových priznaní

Systém na základe údajov od klienta vypočítava zdaniteľnú čiastku, informuje klienta o daňovom preplatku/nedoplatku a po úhrade servisného poplatku automaticky doplňuje a generuje federálne (federal form 1040 NR-EZ) a vybrané štátne daňové priznania z USA. Vygenerované daňové priznania sa odosielajú polo-automatickým emailom. Administrátor systému má prehľad o klientoch podľa interného stavu (v ktorom sa klienti nachádzajú), zaplatených poplatkoch, nahratých dokumentoch klienta a pod. Samozrejmosťou pre klienta je online platba kartou.

Pre klienta sme spracovali prezentačnú stránku (vychádzali sme zo šablony) a podstatná časť práce sa ukrýva vo vnútri systému - v internej CRM webovej aplikácii. Klient vyplní údaje, cez e-mail obdrží informáciu o výške preplatku resp. nedoplatku a pokiaľ so zakúpením služby súhlasí, uhradí poplatok presne podľa pokynov, ktoré obdržal e-mailom. Samozrejmosťou je online platba kartou, automatické zapisovanie úhrady, tvorba zálohových faktúr a po obdržaní plnej úhrady aj automatická tvorba ostrej faktúry.

Po prijatí úhrady systém automaticky úhradu zapíše, vygeneruje PDF daňové priznania a spolu s inštrukciami ich doručí klientovi. Celý proces a postup je jednoduchý, rýchly a plne transparentný. Klient si nemusí vytvárať konto a heslo, keďže celá komunikácia a inštrukcie prebiehajú prostredníctvom 4 až 6 automatických e-mailov.

Systém automaticky:

  • vypočítava preplatky/nedoplatky US federálnych daní (na základe vopred zadaného vzorca), 
  • vypočítava preplatky/nedoplatky Virginia štátnych daní (na základe vopred zadaného vzorca), 
  • zatrieďuje klientov do skupín podľa stavu klienta,
  • vypočítava počet dní strávených v USA podľa tzv. "Presence test",
  • generuje zálohové a po prijatí úhrady aj realizačné faktúry,
  • klientovi umožnuje platbu kartou,
  • obsahuje affiliate modul pre partnerov klienta,
  • obsahuje 2 jazykové mutácie web stránky a 2 jazykové mutácie formulárov, emailov a platobnej brány.

Nižšie vo fotogalérii si môžete pozrieť vzhľad klientského formulára, štatistiky poplatkov a počtu klientov z pohľadu administrátora a taktiež pohľad administrátora na detail klienta, ktorému systém prepočítava daňovú povinnosť a generuje PDF daňové priznania. Ku každému obrázku nájdete na jeho spodnom okraji aj stručný popis.